Vásárlói tájékoztató

A honlap üzemeltetője a honlapon kizárólag elektronikus úton letölthető irat mintákat forgalmaz, hagyományos értelemben vett csomagküldő kereskedelmet nem végez, A vásárlás részletes leírása a megfelelő menüpontokban található.

Az üzemeltető erre a tevékenységére vonatkozó valamennyi törvényi előírást betart, így különösen a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendeletet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó előírásait.


Vásárlási szerződés

A honlapon történt elektronikus rendelés leadásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az üzemeletető és a rendelést leadó magánszemél vagy cég között.
A megrendelő a vásárlás befejezésekor adja meg adatait, az üzemeltető ezen adatok alapján teljesít és állítja ki a számlát. Az üzemeltető a vásárlás számláját pdf formátumban, e-mail mellékletként küldi el a megrendelő megadott e-mail címére. A hibás vagy hamis adatok megadásából származó károkért minden felelősség a megrendelőt terheli.

A felhasználó a vásárlás feltételeinek elfogadásával az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.


Adatkezelés

Az adatkezelés menüpontban részletesen tájékozódhat adatai kezeléséről, de itt is közöljük, hogy az üzemeltető a megrendelő adatait csak a megrendelés teljesítése érdekében és csak a szükséges mértékben használja fel.
A megrendelőt itt is tájékoztatjuk, hogy a vásárlás egyik feltételeként a megrendelésről kiállított számlát pdf formátumban, e-mail mellékletben küldjük el részére.


Felelősség

A honlapon keresztül megrendelhető nyomtatvány- és iratminták vásárolhatóak, ezért változatlan állapotban történő felhasználásuk alkalmatlan a kívánt eredmény elérésére. A letöltött iratminta csak segítségül szolgál a konkrét dokumentum létrehozásához, annak igény szerinti átírása vagy átszerkesztése elengedhetetlen a kívánt cél érdekében.
Az üzemeltető a megrendelhető iratminták felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen mértékű felelősséget nem vállal.