KATA nyilatkozat

2021.04.26

2021. január 1-től, a 2012. évi CXLVII. (KATA/KIVA törvény) törvény rendelkezése alapján a kisadózó vállalkozásnak tájékoztatási kötelezettségét (kisadózó nyilatkozat)  - miszerint a vállalkozó Kisadózónak minősül - a szerződés megkötésekor, írásban kell teljesítenie a partner (kifizető) felé.

A nyilatkozattétel független a KATA adózó tevékenységi körétől. 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás jogállása utóbb változik, akkor a változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével - köteles a kisadózó vállalkozás tájékoztatni a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózói jogállás megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

Abban az esetben, ha a szerződéses kapcsolat 2021. január 1-jét megelőzően jött létre és 2021-ben még fennáll, akkor a kisadózó tájékoztatást a vállalkozás 2021. január 15-ig köteles teljesíteni.  

Mikor nem kell a KATA nyilatkozat kisadózói minőségről?

A kisadózó vállalkozásnak nem kell nyilatkoznia, amennyiben a bevételét magánszemélytől vagy belföldi telephellyel nem rendelkező külföldi személytől (egyéb szervezettől) kapja.

A KATA nyilatkozat elmulasztása bírsággal szankcionálható:

  • magánszemély adózó 200 ezer forintig
  • nem magánszemély adózó 500 ezer forintig bírságolható.

  
Ha nem akarsz sokat vesződni: KATA nyilatkozat minta ITT (Mindennapok cs.)